Årsmøte 10. mars


Årsmøtet i SOFUL vert 10. mars. I år er Balestrand Ungdomslag vertskap. Dei fekk aktivitetsprisen i fjor og vi gler oss til å høyre meir om laget og kva aktivitetar dei har!

Vi minner òg om at frist for å sende inn årsmelding til aktivitetsprisen er fredag 1. mars.

Innkalling, årsmelding, rekneskap mm. finn de her (årsmelding, rekneskap m.m. vert snart lagt ut:
https://www.soful.no/soful/soful-i-media/

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?