Huset i bygda

Dei organisasjonseigde kulturbygga – ungdomshusa, grendehusa, samfunnshusa og bygdehusa – er levande kulturarenaer, i stor grad finansiert med dugnad og frivillig innsats og betyr mykje for samhaldet, identiteten og aktiviteten i små og større bygder og byar.

Huset i Bygda arbeidar for å løfte fram og synleggjere alle desse kulturbygga som viktige kulturarenaer, og utvikle møtestader og verktøy som kan gjere dei lokale laga til meir kompetente huseigarar. På den måten vil vi skal skape synlegare og sterkare organisasjonseigde kulturbygg i Noreg.

Huset i Bygda i Sogn og Fjordane er drifta av Sogn og Fjordane Ungdomslag. Vi no inne i vårt tiande driftsår, med støtte frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Noregs Ungdomslag.

www.husetibygda.no har vi samla ulike tips og råd om husøkonomi, aktivitetar, tilskotsordningar, offentlege krav mm.

 

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?