Folkedans og teater

Mykje av aktiviteten er knytt til folkedans, teater, bunad og barne- og ungdomsarbeid, men ungdomslagsrørsla har eit unikt mangfald av aktivitetar. Noregs Ungdomslag arbeid m. a. med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen.

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?