Forfatter: Christoffer Knagenhjelm

Christoffer Knagenhjelm Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane Tlf 48004817 www.soful.no www.ungdomslag.no Sjå òg www.husetibygda.no og besøk oss på faceboook (https://www.facebook.com/Huset-i-bygda-109117662448414/?fref=ts)

  • Døme på tilskot til lokallag

    Her er nokre døme på kva ein kan søke tilskot/få midlar frå gjennom Noregs Ungdomslag. Tala er frå 2019: Lag kan søke studieforbundet kultur og tradisjon om kursstøtte. Døme på…


Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?