Årsmøter

Oversikt over årsmøte i SOFUL 2017-2023

Årsmøte 19.mars 2023  
Protokoll etter årsmøte finn de her
 
Innkalling til årsmøte i Sogn og Fjordane Ungdomslag sundag 19.mars klokka 13.00 i Viking ungdomshus i Førde.
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å signere protokoll
3. Årsmelding for 2022 fra SOFUL og Huset i bygda
4. Rekneskap og revisjon for 2022
5. Arbeidsprogram. SOFUL legg fram forslag for 2023
6. Budsjett for SOFUL og Huset i bygda 2023
7. Utdeling av Aktivitetspris for 2021
8. Val av utsendingar til Landsmøte i Noregs Ungdomslag
9. Val av styre med vara, revisorar og valnemd
Vel møtt!

Årsmøtedokument:

– Årsmelding SOFUL 2022

– Årsmelding HiB 2022

Rekneskap og forslag til budsjett og årsplan vert lagt fram på årsmøtet.

Helsing Sogn og Fjordane Ungdomslag

 

Årsmøte 2022

Årsmøtet vert arrangert 20. mars kl. 13.00.

Vi er veldig glad for at Fjelli Ungdomslag er lokalt vertskap i år. Det vert både servering og underhaldning og etter to harde år med COVID-19 håper vi å sjå mange representatar frå lokallaga på årsmøtet!

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av møteleiar og referent.
3. Årsmelding: SOFUL og HiB.
4. Rekneskap og revisjon for 2021.
5. Arbeidsplan. Styret viser til forslag til arbeidsplan for SOFUL og HiB 2022.
6. Orientering om barnestemne og samarbeid med Hordaland UL (Osafestivalen).
7. Budsjett 2021.
8. Ev. innkomne saker frå lokallaga.
9. Ev. framlegg om årsmøtestad i 2023.
10. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før.

Årsmøtedokument:
– Årsmelding SOFUL 2021

– Årsmelding HiB 2021

Budsjettforslag 2022/2023 (driftsøknad til Vestland fylkeskommune 2023

Driftssøknad 2023 (Vestland fylkeskommune

Prioriterte arbeidsområde 2022/23

Årsmøte 14. mars 2021, kl. 13.00 på Fjærland Bygdahus i Fjærland, Sogndal.

På grunn av smittevernomsyn vert årsmøte strømmet digitalt for lokallag og medlemmar. Vi kjem tilbake med nærare informasjon om korleis ein koplar seg på årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av møteleiar og referent
3. Årsmelding, SOFUL og HiB
4. Rekneskap og revisjon for 2020

Årsmøtet gjev styret fullmakt til å formelt godkjenne årsrekneskap 2020 når dette føreligg med revisjonsmelding.

Forutsetninga er at revisjon ikkje har merknader til årsrekneskapen 2020.

5. Arbeidsplan. Styret viser til forslag til arbeidsplan for SOFUL og HiB 2021.
6. Barnestemne
7. Budsjett 2021
8. Ev. innkomne saker frå lokallaga
9. Ev. framlegg om årsmøtestad i 2022
10. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før

Årsmøtedokument 2021:
Årsmelding SOFUL
Årsmelding HiB 2020
Forslag til arbeidsplan SOFUL 2021
Forslag til budsjett SOFUL og HiB 2021

Årsrekneskap vert publisert så snart dei er klar.

Årsmøte 8. mars 2020, kl. 13.00 på Trudvang Ungdomshus i Dale, Fjaler

Referat etter årsmøte 2020:
Signert årsmøtereferat

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av møteleiar og referent
3. Årsmelding, SOFUL og HiB
4. Rekneskap for 2019
5. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområde i 2020
6. Barnestemne
7. Budsjett 2020
8. Orientering om stillingsprosenten til Christoffer Knagenhjelm
9. Ev. innkomne saker frå lokallaga
10. Ev. framlegg om årsmøtestad i 2021
11. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før

Årsmøtedokument 2020:
Årsmelding SOFUL
Årsmelding Huset i Bygda
Budsjettforslag
Handlingsplan 2019
Revidert rekneskap 2019
Revisjonsmelding 2019

Årsmøte 10. mars 2019, kl. 13.15 på Balestrand Bygdahus.

– Protokoll etter årsmøtet
Protokoll

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av møteleiar og referent
3. Årsmelding, SOFUL og HiB
4. Rekneskap for 2018
5. Budsjett 2019
6. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før
7. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområder i 2019
8. Framlegg om årsmøtestad i 2020
9. Orientering om konto registrert på Sunnfjordfilmen
10.Forslag til at kasserar og styreleiar får fullmakt frå årsmøtet til å disposisjonsrett til kontoar tilhøyrande SOFUL

– I dag er det berre rekneskapsførar som har disposisjonsrett og styret har ikkje moglegheit til å ha m.a. oversikt over kontoar utan å spørje rekneskapsførar. Dette gjer det tyngre å ha nødvendig oversikt over økonomien. Styret understrekar at praksis kring betaling av rekningar vil vere den same som før, ved at styreleiar og kasserar signerer i fellesskap før utbetaling vert gjennomført

11. Ev. uttale oa. innmeldte saker. Ingen saker er meldt inn så langt

Årsmøtedokument 2018 (SOFUL og HiB):

Årsmelding Sogn og Fjordane Ungdomslag

Årsmelding SOFUL 2018

Årsmelding Huset i Bygda (HiB)

Årsmelding HiB 2018

Rekneskap og revisjonsberetning SOFUL og HiB
Rekneskap Sogn og Fjordane ungdomslag 2018
Revisjonsmelding Soful 2018

– – –

Årsmøte 4. mars 2018, kl. 13.00 på Kyrkjebø


– Protokoll etter årsmøtet
Protokoll

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av møteleiar og referent.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap for 2017. Rekneskapet er godkjent av Olav Luggenes (revisor).
5. Budsjett 2018.
6. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før.
7. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområder i 2018.
8. Ymse.
– Overføring av midlar på konto registrert på Sunnfjordfilmen (tidlegare Sunnfjord Ungdomslag). Styret viser til avtale om samanslåing av Sunnfjord Ungdomslag, Firda Ungdomslag og Sogn Ungdomslag til SOFUL i 1991.
9. Evt uttaler oa. innmeldte saker. Ingen saker er meldt inn så langt.

Årsmelding 2017 SOFUL
Årsmelding HiB 2017

REKNESKAP SOFUL pr 31.12.2017
Arbeidsplan (SOFUL kulturmidlar 2018)

Avtale om samanslåing – SOFUL

– – –

Årsmøtedokument 2017 (SOFUL OG HiB):

Arsmelding HiB 2016

Rekneskap med prosjekt 2016

SAKLISTE årsmøtet

Årsmelding 2016

Årsmøte 2016 HiB

– – –

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?