SØKNADSSKJEMA GÅVEMIDLAR HUSET I BYGDA/SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE FOR 2024

Huset i Bygda handsamar større bygningsmessige tiltak med søknadssum over kr 30 000. Søknader under kr. 30 000 sender de som forenkla søknad til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ( https://soknad.sparebankstiftinga.no/ ). Sparebankstiftinga har ikkje søknadsfrist på denne ordninga.

Om de har problem med å sende søknaden (at det skjer ingenting når de trykker på «Send søknad»), kan det vere at vedlegga er for store. Vedlegga kan ikkje overstige 10 mb. totalt. Forsøk å forminske bileta, eller send vedlegga på e-post til ida@ungdomslag.no. De får automatisk kopi av søknaden når den er sendt. Om de ikkje har fått kopi, kan de sjekke om den har havna i spammen. Ev. kan de ringe 93 25 15 85 om de er usikker. Har de spørsmål, er det berre å ta kontakt!

Hugs at søknadsfrist er 15. april.

Lukke til!

Treng de inspirasjon eller eit godt døme på korleis de kan tenke berekraft i søknadsarbeidet, kan de lese om arbeidet til Dale Ungdomslag her

Legg ved to bilete som syner hus og tiltak

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?