SØKNADSSKJEMA GÅVEMIDLAR HUSET I BYGDA/SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE

Om de har problem med å sende søknaden (at det skjer ingenting når de trykker på «Send søknad»), kan det vere at vedlegga er for store. Forsøk å forminske bileta, eller send dei som e-post til christoffer@ungdomslag.no.

 

Treng de inspirasjon eller eit godt døme på korleis de kan tenke berekraft i søknadsarbeidet, kan de lese om arbeidet til Dale Ungdomslag her

Legg ved to bilete som syner hus og tiltak

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?