Stikkord: huseigar


  • Registrering av kulturhus i husdatabasen

    Kartlegging og oversikt over husa i Sogn og Fjordane er viktig del av arbeidet til Huset i Bygda. Det er difor viktig at huseigarar med jamne mellomrom oppdaterer informasjonen i…


Kva skjer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?