Her finn du årsmøtedokument, pressemeldingar, lesarinnlegg og nyhendesaker som omhandlar Sogn og Fjordane Ungdomslag og Huset i bygda.

 
Referat frå styremøte 8.11.2018
Referat

Kronikk, Sogn og Fjordane mot 2002
Kronikk

Invitasjon, plakat, kulturbyggkonferansen 2018
PLAKAT KULTURBYGGKONFERANSEN 2018 A4

Pressemelding Kulturbyggkonferansen 2018
Pressemelding Kulturbyggkonferanse 2018

Pressemelding tilskot – HiB og sparebankstiftinga juni 2018
Pressemelding tilskot til lokale kulturbygg (Sparebankstiftinga 2018)

Nyheitsbrev til lokallag, 3.5.2018
Nyheitsbrev frå Sogn og Fjordane Ungdomslag 3.5.2018

Pressemelding frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Huset i bygda om rekordmange søknader til ordninga for lagseigde kulturbygg:
Pressemelding Sparebankstiftinga/Huset i Bygda 2018

Referat frå styremøte i SOFUL 19.april 2018:
Referat SOFUL 19.4.2018

Årsmøtereferat frå årsmøtet 4.mars 2018:
Referat årsmøte SOFUL

Innlegg av Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane, panelsamtale under kulturkonferansen i Førde 7.3.2018:
HIB-SOFUL Innlegg panelsamtale

Årsmøtedokument 2017 (SOFUL OG HiB):
Årsmøte 4. mars 2018, kl. 13.00 på Kyrkjebø.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av møteleiar og referent.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap for 2017. Rekneskapet er godkjent av Olav Luggenes (revisor).
5. Budsjett 2018.
6. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før.
7. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområder i 2018.
8. Ymse.
– Overføring av midlar på konto registrert på Sunnfjordfilmen (tidlegare Sunnfjord Ungdomslag). Styret viser til avtale om samanslåing av Sunnfjord Ungdomslag, Firda Ungdomslag og Sogn Ungdomslag til SOFUL i 1991.
9. Evt uttaler oa. innmeldte saker. Ingen saker er meldt inn så langt.

Årsmelding 2017 SOFUL
Årsmelding HiB 2017

REKNESKAP SOFUL pr 31.12.2017
Arbeidsplan (SOFUL kulturmidlar 2018)

Avtale om samanslåing – SOFUL

15.1.2018
Kronikk: Huset i bygda – ditt lokale kulturhus

17.11.2017
Pressemelding (pdf-fil) om Huset i bygda og kutt i tilskot til frivillig kulturarbeid.

Av. Hildegunn Gjelsvik, Styreleiar Sogn og Fjordane Ungdomslag.
E-post: hildegungje@gmail.com
Tlf.: 482 25 625

For meir informasjon kontakt:
Christoffer Knagenhjelm
Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane
E-post: Christoffer@ungdomslag.no
Tlf.: 480 04 817

Årsmøtedokument 2016 (SOFUL OG HiB):
Arsmelding HiB 2016

Rekneskap med prosjekt 2016

SAKLISTE årsmøtet

Årsmelding 2016

Årsmøte 2016 HiB