Innspeling av julesangar

Sogn og Fjordane Ungdomslag gav i 2018 ut julesonghefte med 30 songar, primært på nynorsk. I heftet finn du ein god blanding av kjente og kjære songar, men òg mange som ikkje vert sunge like mykje lenger. Vi har difor starta eit prosjekt der vi i samarbeid med skular og andre frivillige organisasjonar vil spele inn songane og legge dei ut gratis på heimesida.

Lenke til publiserte songar: http://www.soful.no/2019/12/20/innspeling-av-julesongar/

Kommende arrangementer

  1. Torsdagsdansen i Dale

    februar 27 @ 20:00 - 22:00
  2. Bygstadrevyen!

    februar 28 @ 20:00 - 22:00

Meld frå om aktivitetar i laget ditt