Folkedans og teater

Mykje av aktiviteten er knytt til folkedans, teater, bunad og barne- og ungdomsarbeid, men ungdomslagsrørsla har eit unikt mangfald av aktivitetar. Noregs Ungdomslag arbeid m. a. med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen.