Ukategorisert


  • Døme på tilskot til lokallag

    Her er nokre døme på kva ein kan søke tilskot/få midlar frå gjennom Noregs Ungdomslag. Tala er frå 2019: Lag kan søke studieforbundet kultur og tradisjon om kursstøtte. Døme på…


Kva skjer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Meld frå om aktivitetar i laget ditt

Ungdomslag?