Årsmøter

Oversikt over årsmøte i SOFUL 2017-2019

Årsmøte 10. mars 2019, kl. 13.15 på Balestrand Bygdahus.

– Protokoll etter årsmøtet
Protokoll

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av møteleiar og referent
3. Årsmelding, SOFUL og HiB
4. Rekneskap for 2018
5. Budsjett 2019
6. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før
7. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområder i 2019
8. Framlegg om årsmøtestad i 2020
9. Orientering om konto registrert på Sunnfjordfilmen
10.Forslag til at kasserar og styreleiar får fullmakt frå årsmøtet til å disposisjonsrett til kontoar tilhøyrande SOFUL

– I dag er det berre rekneskapsførar som har disposisjonsrett og styret har ikkje moglegheit til å ha m.a. oversikt over kontoar utan å spørje rekneskapsførar. Dette gjer det tyngre å ha nødvendig oversikt over økonomien. Styret understrekar at praksis kring betaling av rekningar vil vere den same som før, ved at styreleiar og kasserar signerer i fellesskap før utbetaling vert gjennomført

11. Ev. uttale oa. innmeldte saker. Ingen saker er meldt inn så langt

Årsmøtedokument 2018 (SOFUL og HiB):

Årsmelding Sogn og Fjordane Ungdomslag

Årsmelding SOFUL 2018

Årsmelding Huset i Bygda (HiB)

Årsmelding HiB 2018

Rekneskap og revisjonsberetning SOFUL og HiB
Rekneskap Sogn og Fjordane ungdomslag 2018
Revisjonsmelding Soful 2018

– – –

Årsmøte 4. mars 2018, kl. 13.00 på Kyrkjebø

– Protokoll etter årsmøtet
Protokoll

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av møteleiar og referent.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap for 2017. Rekneskapet er godkjent av Olav Luggenes (revisor).
5. Budsjett 2018.
6. Val: Styre med vara, revisorar og valnemnd. Innstillingar blir gjort kjent i møtet om ikkje ferdig før.
7. Arbeidsplan. Styret viser til søknad om kulturstøtte for oversikt over prioriterte arbeidsområder i 2018.
8. Ymse.
– Overføring av midlar på konto registrert på Sunnfjordfilmen (tidlegare Sunnfjord Ungdomslag). Styret viser til avtale om samanslåing av Sunnfjord Ungdomslag, Firda Ungdomslag og Sogn Ungdomslag til SOFUL i 1991.
9. Evt uttaler oa. innmeldte saker. Ingen saker er meldt inn så langt.

Årsmelding 2017 SOFUL
Årsmelding HiB 2017

REKNESKAP SOFUL pr 31.12.2017
Arbeidsplan (SOFUL kulturmidlar 2018)

Avtale om samanslåing – SOFUL

– – –

Årsmøtedokument 2017 (SOFUL OG HiB):

Arsmelding HiB 2016

Rekneskap med prosjekt 2016

SAKLISTE årsmøtet

Årsmelding 2016

Årsmøte 2016 HiB

– – –