Arkiv 2018

Referat styremøte SOFUL 11.12.2018

Referat frå styremøte 8.11.2018

Kronikk, Sogn og Fjordane mot 2020

Invitasjon, plakat, kulturbyggkonferansen 2018

Pressemelding Kulturbyggkonferanse 2018

Pressemelding tilskot til lokale kulturbygg (Sparebankstiftinga 2018)

Nyheitsbrev til lokallag, 3.5.2018

Pressemelding Sparebankstiftinga/Huset i Bygda 2018

Referat frå styremøte i SOFUL 19.april 2018

Referat årsmøte SOFUL 4.mars 2018

HIB-SOFUL Innlegg panelsamtale

Kronikk: Huset i bygda – ditt lokale kulturhus. 15.januar 2018