Innspeling av julesongar

Lenker til songar av elevar ved Luster oppvekstsenter (2019):

-http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Å-jul-med-di-gleda.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/På-låven-sitter-nissen-Versjon-2.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/På-låven-sitter-Nissen-Versjon-1.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Det-lyser-i-stille-grender-Versjon-2.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Det-lyser-i-stille-grender-Versjon-1.mp3

  • Julesongar