Songar og forteljingar om folk og landskap langs leia – Konsert med Ola Bremnes og Ida Larmo

Fredag 29.11.2019, kl. 20.00 vert det konsert med Ola Bremnes og Ida Larmo i Fjærland Bygdahus

Ola Bremnes inviterer på hurtigrute-seglas i ord og tonar. Ida Larmo slår fylgje med leikne illustrasjonar.
Kaffi og noko å bite i er inkludert i billetten.

Signeringssal: ”På gyngende grunn”.

Bilett: kr. 200,-
Bilettsal i døra: kort og kontant (OBS! ikkje Vipps).

Konserten er eit samarbeid mellom Rom for ord, Fjærland Ungdomslag og bokbyen i Fjærland.

Sjå òg her for meir informasjon om konserten

SØKNADSSKJEMA GÅVEMIDLAR HUSET I BYGDA/SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE

Contact us by filling out the form below.

Ta kontakt med Huset i Bygda på husetibygda@ungdomslag.no eller tlf.: 48 00 48 17, om de har spørsmål om utarbeiding av søknaden.

Innspeling av julesongar

Lenker til songar av elevar ved Luster oppvekstsenter (2019):

-http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Å-jul-med-di-gleda.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/På-låven-sitter-nissen-Versjon-2.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/På-låven-sitter-Nissen-Versjon-1.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Det-lyser-i-stille-grender-Versjon-2.mp3

http://www.soful.no/wp-content/uploads/2019/12/Det-lyser-i-stille-grender-Versjon-1.mp3

Årsmøte i Sogn og Fjordane Ungdomslag

Søndag 10. mars kl. 13.15 vert det årsmøte i Sogn og Fjordane Ungdomslag.

I år er Balestrand Ungdomslag vertskap. Dei fekk aktivitetsprisen i fjor og vi gler oss til å høyre meir om laget og kva aktivitetar dei har!

Årsmøtepapir m.m. vert lagt ut på www.soful.no i veke 7. De finn dokumenta under http://www.soful.no/soful/soful-i-media/

Har nokon innspel eller vil ha opp saker på årsmøtet, kan de sende dei eller ta kontakt med Christoffer Knagenhjelm på (mob.) 48 00 48 17 eller christoffer@ungdomslag.no

Vi minner òg om at frist for å sende inn årsmelding til aktivitetsprisen er fredag 1. mars.

Vi håper å sjå dykk i Balestrand!

Med beste helsing
Christoffer Knagenhjelm
Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane

– På vegne av styret i Sogn og Fjordane Ungdomslag

Christoffer Knagenhjelm er tilsett som rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane

Christoffer Knagenhjelm er 40 år gamal og busett i Kaupanger, gift og har to barn. Han er utdanna arkeolog med hovudfag frå Universitet i Bergen. Dei siste 12 åra har han arbeidd innan kulturminneforvaltning og privat konsulentverksemd. Samstundes har han etablert og utvikla eiga verksemd tufta på landbruk, kulturvern og historieformidling. Han har arbeidd mykje med aktiv formidling og korleis skape engasjement for bygnings- og kulturarv, i tillegg til å vere prosjektleiar for fleire store restaureringsprosjekt.

Opptatt av bygdeutvikling og lokalidentitet
Folk i Kaupanger er stolte av bygda og har alltid vore det. Dette er eg oppvaksen med,med både besteforeldre og foreldre som har vore opptekne av lokalsamfunnet. For meg handlar dette med lokal identitet mykje om den historia vi kan spore i våre lokalsamfunn. Eg har difor valt å både forske på og formidle den heilt lokale historia til heimplassen, og meiner at dette er ei viktig kjelde å nytte i bygdeutvikling. Samstundes har eg vore opptatt av å bidra i det frivillige organisasjonslivet, som leiar av det lokale grendalaget, nestleiar i soknerådet, og leiar av regionlaget til Oikos. Dette er givande og interessant arbeid, kor ein mellom anna får høve til å bidra til lokalsamfunnsutvikling og skape og ta vare på møteplassar, og styrke føresetnadane for natur- og miljømangfald.

Han vil ha ansvar for Huset i bygda, samstundes som han vil vere organisasjonssekretær for ungdomslaget i fylket. 40 % av stillinga er knytt til Huset i bygda, mens 10 prosent skal nyttast til kontakt med lokale ungdomslag og administrative oppgåver for fylkeslaget.

Du kan nå ham på christoffer@ungdomslag.no, eller mob. 48004817.