Sogn og Fjordane Ungdomslag er del av Ungdomslagsrørsla som vart stifta i 1896. Som del av ein leiande kulturorganisasjon i Noreg har vi ansvar for å ta vare på og fornye den tradisjonelle folkekulturen. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) vart skipa i 1991 etter at Sogn Ungdomslag, Firda Ungdomslag og Sunnfjord Ungdomslag slo seg saman…

Sogn og Fjordane Ungdomslag

Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) vart skipa i 1991 etter at Sogn Ungdomslag, Firda Ungdomslag og Sunnfjord Ungdomslag slo seg saman til eit fylkeslag. I fylket har vi i dag 38 lokallag. SOFUL er bindeledd mellom Noregs Ungdomslag (NU) og desse lokallaga i Sogn og Fjordane.

Folkedans og teater

Mykje av aktiviteten er knytt til folkedans, teater, bunad og barne- og ungdomsarbeid, men ungdomslagsrørsla har eit unikt mangfald av aktivitetar. Noregs Ungdomslag arbeid m. a. med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen.

Huset i bygda

3. november arrangerer Huset i Bygda (HiB) og Sogn og Fjordane Ungdomslag kulturbyggkonferanse/a> på Eikås Ungdomshus i Jølster. Målgruppa for konferansen er alle som er involvert i frivillig arbeid, og konferansen er støtta økonomisk av Sogn og Fjordane fylkeskommune.