4 mars. kl. 13.00 er det årsmøte i Sogn og Fjordan Ungdomslag

I år er det Kyrkjebø UL som er vertskap, noko vi er særs glade for!
Årsmøtepapira ligg på http://www.soful.no/soful/soful-i-media/
Rekneskapen vert publisert så snart det er klart.